Etikettarkiv: Munkorgsbevakning

Nya skyddsfiguranter

Under vintern har det har Skåne distriktet i samarbete med Blekinge distriktet startat upp en tävlingsfigurant utbildning. Utbildningsplatsen har varit på Kristanstads Brukshundklubb.

Nötande och åter nötande

 Sammanlagt ska deltagarna ha ca fyrtiosex timmar utbildning. Man varvar teori med praktik. Och det det hela avslutas med ett praktiskt och teoretiskt prov. Det är många som visat intresse för utbildningen.

Det är tio stycken som håller på som bäst att förkovra sig i att utföra momenten på ett säkert och bra sätt. Det är Anders Brorson från Sölvesborg som håller i den teoretiska delen. Och två figuranter som sköter det praktiska på planen. Dessa två är Patrik Håkansson och Conny Pettersson. Båda hemmahörande i Kalmar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det är mycket nötande ute på planen. De blivande figuranterna får öva sig i hur de ska gå. De har mycket att tänka på i sitt rörelse schema. Det är en sak att bara gå. En annan sak när man har en skyddsärm på armen.

De paras ihop i små grupper, där de hjälper varandra med hur de beter sig. Patrik och Conny cirkulerar mellan grupperna, och kommer med råd och tips på hur de bör agera. Det är väldigt personligt hur man går. Och deltagarna får försöka hitta sin egen stil inom vad som är önskvärt.

Träna utan hund

Man tränar på att slå med ärmen mot det tilltänkta ekipaget. Det som ser så lätt ut. Men som i själva verket är mycket svårt. Figuranten förväntas utföra detta detta likadant mot samtliga ekipage på tävling. Problemet är att vara så pass avslappnad, med samtidigt vara så pass explosiv att hunden inte tvekar att gå upp och avvärja överfallen. Samtidigt ska figuranterna inte annonsera själva slaget.

Detta är inte helt lätt. I början kör man helt utan hundar. Man torrgår med en person bakom sig. och när figuranten känner sig mogen och är rätt i koordinationen så utför denna överfallet emot kompisen bakom. Som blockerar slaget med sina armar.

När de börjar få rätt på sina rörelser testar man detta även med ett helt ekipage, förare och hund. Man fortsätter att träna de olika delmomenten på samma sätt. Man prövar först utan hund, för att sedan prova fullt ut.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Momentet ärmbevakning och munkorgsbevakningen lägger man mycket tid på. Det är ett svårt moment för figuranten. Att vara så pass tydlig men ändå helt avslappnad är ett konststycke i sig.

Man ska få med sig arm rörelsen från första steget. Och här ligger lite av problemet till ett gott utförande. Efter ett tag får deltagarna testa momentet på hundar som lagts för bevakning.

Under kursens gång kommer deltagarna förhoppningsvis tillskansa sig så pass mycket kunskaper att de kommer att få göra avslutningsprovet nu i vår.

Vid examinationen kommer en domare och en tävlingsledare, som inte varit inblandad i utbildningen vara examinatorer.