Om

Aktuella reportage och intervjuer av och med våra duktiga hundmänniskor runt om i världen. Personliga reflektioner finner ni i bloggen.

Ansvarig utgivare:Mats Eriksson tränar och tävlar i svenskskydd och spår. Träningsansvarig i skyddshundgruppen på Hörby brukshundklubb. Ledamot i distriktsgruppen i SBK-Skåne. Ledamot i Bruks & Lydnadsgruppen i Skåne. Ansvarar för skyddslicenserna i Skåne. Samordnare av skyddet i Skåne, Blekinge, Småland och Halland. Samt skyddsansvarig i bruks & lydnadsgruppen i Skåne.

Kontakt: info@hundvett.com