Etikettarkiv: Avel

Försvarsmaktens hundtjänstenhet

logotyp-stor-sv-ny

Försvarsmaktens hundtjänstenhet, FHTE, är en del av Livgardet. De bedriver sin verksamhet utanför Märsta, norr om Stockholm. Samt vid hundavelsstationen i Sollefteå. Det blåser förändringens vindar inom organisationen i försvarsmakten. För FHTE betyder det att deras uppdrag blir större. Det anställs fler männinskor med inriktining på hundtjänst. Från att varit 52 stycken, till att bli 66 stycken anställda.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Deras huvudsakliga uppgift är att företräda försvarmakten i sakfrågor, anskaffning av lämpliga hundar, samt utföra tester och lägga en grundläggande dressyr på dessa innan de placeras ut till de olika förbanden. FHTE bedriver kurs och utbildningsverksamhet inom hundtjänst. 

Hundavdelningen

På hundavdelningen ansvarar man för att ge hundarna en fortsatt utbildning. Här dresseras partrullhundar åt Livgardets militärpoliser, Flygvapnet och Marinen. Samt ammunition och vapensökande hundar åt olika förband. Men även hundar som söker narkotika utbildas.

 Hundavdelningens uppgifter består i att grunddressera det antal hundar som fastställs enligt en produktionplan, följa upp sina kvalitetsmål och upprätta dressyrplaner för varje individ. Samt att genomföra delprov ihop med mottagande förband. Dessutom genomför man en gemensam dressyrvecka inom försvarsmakten. Man håller förevisningar av hundar. Alla hundar utvärderas mådnadsvis.

Sollefteå

Hundavelsstationen i Sollefteå föder upp cirka 35 kullar om året. Uteslutande är det schäfer som man föder upp. Tanken är att man i huvudsak vara själv försörjd med hundar inom försvarsmakten. Men även andra statliga myndigheter eller organisationer som arbetar med samhällsnyttiga hundar kan få köpa hund ifrån FTHE.  I uppdraget ligger att man ska leverera 50 dressyrämnen om året från den egna kenneln. För att säkerställa avelsarbetet på lång sikt Är det viktigt att man kan ta avelsdjuren ur de egna aveln.

Mycket utifrån

LIVGARDET

Idag tar avelsstationen in många individer utifrån. Och blir därmed beroende av enskilda uppfödares avelsarbete. Hundavelsstationen håller på att bygga upp en egen genbank i form av levade hundar, där man kan gå långt tillbaka i stamböckerna, och finna individer med dokumenterade egenskaper som efterfrågas inom aveln.

Idagens stamtavlor är närmare hälften av alla avkommer fallna efter utländska fäder. Hundavelstationen bedriver ett fodervärds projekt. Där privat personer kan bli fodervärdar till en liten schäfervalp på 8 veckor. Familjerna har hunden som sin egen tills den är 16-18 månader.

Då kallas fodervärd och hund till ett såkallat L-test (Lämplighetstest). Huvudsyftet med testet är att utröna om hunden är lämplig att lägga utbildning på. Man lägger stor vikt på de mentala egenskaperna. Man tittar på om hunden är ett ämne för utbildning till sök eller patrullhund.

Blivande Tjänstehundar

Av cirka 200 individer bedöms ungefär 60 hundar som lämpliga att gå vidare i utbildningen. Där de ständigt utvärderas. Det är mycket en blivande tjänstehund ska klara av. Inte bara dressyr, även mörker, hala underlag, höjder och så vidare. Denna lista kan göras lång.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ett annat problem med hundaveln är att många individer inte klarar av att bli friröntgade. Det visar sig att något är fel på höfterna eller armbågarna.

Detta är en av de största anledningen till att hundarna inte kommer vidare i utbildningen. De hundar som inte klarar dessa test, går tillbaka till fodervärden om de vill ha hunden. 

I vissa fall kan dessa hundar säljas vidare till andra intressenter ur allmänheten. till en billig penning. Många gånger får dessa ett bra liv som familjehundar.