Kategoriarkiv: Mentalitet

Dominans ett problem?

Det finns många filosofier om dominans. Vissa etologer menar att detta fenomen bara visar sig hos tamhunden. Det kanske är så? Dagens hundar lever oftast på en begränsad yta. Där den inte kan undvika vissa situationer. Som den förmodligen sluppit om den var en vildhund. Sanningen ligger förmodligen någonstans mitt emellan dessa påstående.

Dominans vs Ledarskap

Dominansen används i de flesta fall för att upprätthålla en hierarki i sociala sammanhang. Det kan riktas mot artfränder,  men också mot människan. Ofta blandas ledarskap och dominans ihop. Det har överhuvudtaget inte med varandra att göra.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ett gott ledarskap bygger på förtroende, respekt, vänskap och trygghet. Där hunden finner sin ägare som värdig att hålla denna position i familjen/flocken.

Det är inte helt ovanligt att man hör instruktörer i olika sammanhang, som säger till någon kursdeltagare att de måste visa ledarskap över sin hund.

När kursdeltagaren frågar hur gör jag detta.Kommer en det gärna en standard fras. Ta tag i hunden, och visa vem som bestämmer?

Många gånger blir detta helt fel. Kursdeltagaren vet inte riktigt hur den ska göra. Utan det blir väldigt ofta våld istället. Tanken var att man skulle få hunden mer hörsam emot sin förare. Man skulle visa ledarskap.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fingertoppskänsla…

Det enda som förmodligen hänt att hunden blir osäker och rädd. Den förstår inte inte våld. Ledarskapet får sig en törn.

Man bara dominanstränar sin hund istället. Om man överhuvudtaget ska dominera sin hund bör man först satt in så mycket på kontot hos hunden.

Att relationen mellan hunden och sin ägare är god. Dessutom ska den ha så pass mycket erfarenheter att man kan kräva uppmärksamhet. Innan man går in i dominansförhållandet. Dominansen är ofta genetiskt betingad. Den kan även vara en produkt av hundhållningen i allmänhet.

Olika raser har olika lätt att bli dominanta. Men som alltid varierar detta i grad. Men om man tar hänsyn till detta faktum kan man styra dominansen till något positivt i sin träning/vardagen. Många väljer att se dominans som en resurs istället.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dominans som en resurs?

Man utnyttjar dominansen hos hunden i utbildningen i stället. På detta sätt blir dominans en resurs istället för ett problem.

Om hunden har lätt för att bli dominant utnyttjar många denna resurs vid figuranterna ute i sökskogen till exempel.

Hunden får möjlighet att styra upp situationen vid gömslet. Men för den delen inte bete sig illa. Den känner att den äger hela händelse förloppet med figuranten.

Ett annat exempel skulle kunna vara i skyddshund klasserna. Där hunden på olika sätt ska bevaka och angripa figuranter. I vissa tävlingsgrenar (IPO) tar man hänsyn till hur mycket och hur intensivt hunden bevakar figuranten. Detta sker oftast med inslag av dominans. Här ser dressören dominans som något positivt.

Den viktiga instruktören

Det är trevligt att titta på hund som självsäkert agerar gentemot sitt slutmål. Som dressör gäller det att man förstår att uppskatta denna typ av mentalitet och genom gott ledarskap kunna använda sig av resursen fullt ut.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Om vi går tillbaka till kurstillfället där instruktören säger till novisen om att visa ledarskap.

Ett korrekt uppträdande hade varit att frysa hela situationen. Förklarat för kursdeltagaren vad man menade. Hur man får ett gott ledarskap och vad detta innefattar.

Samt få kursdeltagaren att verkligen förstår. Många gånger slänger instruktörer sig med uttryck som är vedertagna om man är inbiten hundmänniska. Men som kan uppfattas väldigt fel om man inte är tydlig.

Dominans handlar om att skaffa sig fördelar gentemot andra artfränder eller människor. Detta har inget med ledarskap att göra!