Etikettarkiv: minnesbilder

Hårdhet kontra vekhet

Det är hundens förmåga att bilda minnesbilder. Det är hundens kom ihåg. Alla hundar är olika bra förmåga att bilda minnesbilder. En hårdare individ kan i vissa fall vara svårare att kommunicera med. framför en något vekare individ.

En hund åt det hårdare hållet kan i vissa fall vara svår att påverka på gott eller ont. Och motsvarande för en vekare individ är att den är mer lättpåverkad.Detta måste varje dressör ta i beaktande under utbildning av hunden. Har hunden lätt att komma ihåg positiva eller negativa saker. Utifrån detta lägga upp en stegrings plan för inlärning.

Påverkan från allt

En hårdare hund kan uppfattas som att den har svårare att förstå vad vi vill förmedla till den. Ibland så dristar sig dressören till att säga att hunden är obildbar. I de allra flesta fall är detta påstående helt fel.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det handlar oftast om att nå igenom och kommunicera med hunden, och bilda en massa goda minnesbilder för hunden. Oavsett om hunden är mycket vek eller mycket hård.

Det ställer det stora krav på att känna in hunden och alltid försöka göra sig förstådd. Den vekare individen kan uppfattas som känsligare. Och har lätt för att bilda minnesbilder. Både positiva och negativa.

Även här gäller det att vara tydlig och trygg i vårt samarbete med hunden. Ibland behöver man tona ner saker och ting.Kanske till och med vara med och stötta hunden i vissa situationer. Men även gasa på om det behövs.

En gyllne medelväg är kanske att föredra i hårdhet och vekhet. Som tur är de flesta hundarna någonstans i mitten av skalan.