Etikettarkiv: mentalbeskrivning

Mentalbeskrivning hund (MH)

MH är inget test i den bemärkelsen att man blir godkänd eller underkänd. Det handlar om att fastställa en känd mental status. Man beskriver de de olika mentala egenskaperna. Överens stämmer hunden med rasstandaren. På bruksraserna som sorterar under SBK:s avelsprogram är det ett krav att hundarna ska genomgått ett MH. För att kunna börja tävla vidare i Lägreklass och upp till elitklass inom de olika bruksgrenarna. Hunden måste vara minst tolv månader innan provet utförs. Det finns ingen högsta ålder i praktiken. 

Den viktiga uppföljningen

Om man har för avsikt att tävla med sin hund som är över arton månader, måste den genomgått ett MH även för att starta i appellklass. Är hunden under arton månader äger föraren rätt att starta i appellen utan MH. Mentalbeskrivningen är ett viktigt instrument för att bedriva en seriös uppfödning av brukshundar.

Kanske framtidens stjärna

Uppfödaren brukar vilja samla alla individer i en kull om det är möjligt. Dels att kullen bedöms av en och samma mentalbeskrivare. Dessutom är de lika gamla vid provet. hunduppfödaren får se hundarna i verkligheten. Och kan på detta sätt bilda sig en uppfattning om kullen som sådan. Kanske få viktiga svar för vidare avels planering.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Uppfödaren kan även bilda sig en uppfattning hur de ser ut extriört. Många gånger är detta enda gången samtliga individer är samlade, sedan de lämnade uppfödaren.

Därför är det viktigt att så många individer i en kull som möjlig gör MH samtidigt.Dagen börjar med att man tittar på på hur hunden reagerar på att samarbeta med en okänd människa.

Denna person kallas för testledare. Man bedömer hur hunden upplever kontakt och hantering. Hur pass social hunden är.

                 

Balans mellan förare och hund

Hundägaren eller den person som håller i kopplet tonar ner sig själv, och låter hunden självständigt lösa test situationerna.Man går vidare och tittar på hur hunden engagerar sig i lek och kamp.

Till detta brukar testledaren ha ett tygstycke eller en kampleksak. Även i denna övning tittar man närmare på hur hunden samarbetar med en människa. Testledaren leker och kampar med hunden. Leksaken slängs mellan hundägaren och testledaren. Efter ett tag så slänger testledaren iväg föremålet.

Full aktivitet

Man vill se om hunden springer/jagar bytet och griper detta. Man börjar få lite uppfattning om hur kamplust och engagemanget i hunden ser ut. Man får en del svar på ägande behov hos hunden, eller om den bjuder testledaren på mer lek.

 

 Lilla jaktbytet

Nu förflyttar man sig in emot själva MH-banan. Banan börjar med lilla jaktbytet. Nu förtiden är denna övning mekaniserad. Man har en maskin som drar snöret igenom plasttrissor som sitter fast i marken. Längst ut på snöret, och närmast hunden sitter en bit tyg som är lurvigt ofta är det någon ventapad av något slag som andvänds.

Hundägaren blir tillsagd att ställa upp på ett förut bestämt avstånd mitt framför banan. På en given signal startas maskinen. Det lurviga tygstycket åker ifrån hunden. Snöret drar tyget genom plasttrissorna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Detta får bytet att röra sig i sick sack mönster ifrån hunden. Hunden blir oftast medveten om att det händer något framför den. På testledarens order släpper hundägaren hunden.

Full fart framåt

Man vill se ett stort intresse att förfölja och gripa bytet. gärna utan fördröjning. Med denna övning får man svar på om hunden har intresse av att förfölja ett bortflyende föremål. Och hur snabbt den reagerar, vad gör den när den kommit fram till bytet.

Denna övning görs alltid två gånger. Det kan bli stora skillnader i utförandet. Andra gången vet hunden vad som förväntas i situationen.

Aktivitetsnivå

Nu flyttar man vidare till nästa station. Man vill se hur hunden agerar i passivitet. När det är helt lugnt och fridfullt omkring den. Man vill se om hunden kan koppla av. Den kommer precis från lilla jaktbytet. Där det är en hög aktivitet för hunden.

 Här vill man se om den anpassar sig. Det stora skillnader på hur hundarna hanterar detta moment. Det bästa är om hunden kan koppla av och ta det lugnt. Många hundar har svårt med detta moment. Allt efter att tiden går, börjar de bli rastlösa och hittar på egna saker.

Avståndsleken

Föraren och hunden ställer upp på en anvisad plats. På en given signal så börjar den utklädda figuranten att röra på sig ut från sitt utgångsställe. Figuranten har oftast ett stort skynke över sig. Hunden ska förhoppningsvis inte uppfatta att det är en människa som rör sig framför den. Beskrivaren tittar på hur hunden agerar. Blir den rädd, eller arg eller försöker lösa situationen med att låtsas som att det inte finns något framför den. Här kan man få många olika reaktioner.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vill hunden gömma sig bakom sin förare, eller står den i fullt koppel framför, finns här tendenser till att hunden vill fram till figuranten och så vidare.

Efter ett tag så demaskerar figuranten sig så att hunden med tydlighet kan se att det är en människa.Figuranten är utrustad med en kampleksak, som den börjar jonglera med framför och på avstånd ifrån hunden.

Sedan försvinner figuranten springande ifrån platsen och gömmer sig på nytt i ett annat gömsle.

På testledarens order släpps hunden. Man vill se om den vill och kan ta sig fram till den gömda figuranten själv utan hjälp. Och hur den agerar när figuranten börja leka med den i kampleksaken.

Är du också ute i skogen

Figuranten bjuder till lek. Men man tittar även också på vad hunden gör om figuranten blir passiv. Bjuder hunden upp figuranten till lek. Eller lämnar den platsen och så vidare.Figuranten blir aktiv ännu en gång. och leker vidare med hunden i leksaken.

Tillslut vinner hunden kampleksaken. Man bedömmer hur hundens nyfikenhet och även om hur hunden agerar vid något som den kan uppfattat som skrämmande. Man för lite svar om hundens mod.

Buller och bång

Hunden utsätts även för skramlet. Oftast är det en konstruktion med korrigerad plåt. Där man drar kedjor och andra metallföremål över. för att åstakomma höga ljud. Denna konstruktion har man ofta vid sidan om en gångstig där föraren och hunden passerar på order av testledaren.

När hunden är i jämnhöjd med skramlet, aktiveras detta med buller och bång. Hunden blir självklart överraskad över detta ljud. Föraren släpper kopplet och man tittar på hur hunden agerar gentemot skramlet. Flyr den, gör den en båge runt om det och så vidare.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Man vill att hunden ska få avreagera på den uppkomna överraskningen. Många går direkt dit och kontrollerar skramlet. Men även kan det behövas hjälp av föraren att få fram hunden och undersöka konstruktionen.

När hunden väl kommit fram och analyserat skramlet, låter man denna passera förbi samma plats från båda hållen. Man vill se att hunden släpper det inträffade. Att den kan avreagera på detta. Vissa hundar kan få passera många gånger innan de kan släppa situationen.  

Dumpen

Här brukar man få en hel del reaktioner. Dels så börjar tiden som hunden varit på banan bli rätt så lång nu. Den har snart blivit utsatt för mer eller mindre skrämmande överraskningar i omkring en halv timme vid detta laget.

Många hundar börjar bli ordentligt trött i hjärnan. Dumpen är en overall som dras upp framför hund och förare när de kommer gående emot denna. Här blir de flesta hundar reagerar starkt när dumpen far upp framför dem. Men det viktiga är vad de gör sedan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Klarar de självständigt att gå fram och undersöka dumpen. Eller behöver hunden ha hjälp av sin förare. Hur mycket hjälp behövs och så vidare.

Det är klart att hunden reagerar. Allt annat hade varit konstigt. Det viktiga är att hunden lyckas lösa den uppkomna situationen.

Även här har man passeringar, precis som med skramlet. Man vill se hur hunden avreagerar på överraskningen.

Det han bli rätt många passeringar innan hunden släpp dumpen, och lagt detta till handlingarna.

 Spöken

Näst sista momentet på ett MH är de så kallade spökena. Även här ställer föraren upp på en anvisade plats. Testledaren styr spökena. De kommer närmare och närmare hela tiden. När det ena spöket rör sig, står det andra still. Man vill se hur hunden reagerar. Blir den arg, blir den rädd eller vill den helst lämna platsen och så vidare.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Spöken kommer tillslut ungefär fem till sju meter ifrån hunden. Där de stannar, och på testledaren signal vänder de sig om så att de inte utgör ett hot för hunden längre.

Hunden släpps och man tittar på hur hunden agerar. klarar den själv att ta sig fram och undersöka spökena. Eller behöver den hjälp, och i så fall hur mycket hjälp.

Spökena demaskeras ihop med föraren. Denna övning kan bli väldigt mycket för hundarna. De måste ta ställning till något som de kan uppfatta som ett hot. I kombination med att de börjar bli mentalt trötta.

Skottlossning

Det sista som händer på en mentalbeskrivning är att hundarna utsätts för skottlossning. Både i aktivitet och passivitet. Testledaren kampar och busar med hunden i ett kampföremål. Under denna kamp/lek så avlossar ett skott.

Man vill se att hunden kan fortsätta att kampa trots att det smäller av skott. Man gör samma sak under passivitet. Och ser om man får någon reaktion. Sedan avslutas momentet med lite mer lek i kampleksaken. Man vill se att hunden inte påverkas negativt av skottlossning.

Spindeldiagram

Summering av dagens övningar ger  mentalbeskrivaren Man får en kopia på prov protokollet. Samt att det skickas iväg ett exemplar till Svenska brukshundklubben (SBK) som vidare befordrar detta till Svenska kennelklubben (SKK). Detta resultat registreras och blir en offentlig handling.

För att få deltaga på en mentalbeskrivning hund (MH) ställs vissa krav. Hunden måste minst vara tolv månader. Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation. Hunden måste vara ID-märkt. Vaccinerad enligt gällande regler. Vara fullt frisk, och för tikar gäller det att de inte får vara i löp.

Inte bara brukshundar 

På vänster sida syns ett så kallat spindeldiagram. Det finns framtagna diagram till många hundraser, inte bara bruksraser. Det finns en massa intressant information på SBK-hemsida Ni kan klicka på länken nedan och se om er ras finns representerad.http://www.brukshundklubben.se/hundar/mentalbeskrivning-mh/mental-status-per-hundras/